Our dogs

 

 

 

 

RAKIARA Z CICHEJ GÓRKI 

 

RAKIARA Z CIHEJ GÓRKI

  

Free from eye’s disease

 

Rakiara z Cichej Górki 

 

 

AJKA Z RÓŻANEJ ZAGRÓDKI 

 

sEN PASTERZA aJKA Z RÓŻANEJ ZAGRÓDKI

 

Mental tests pased 5/5

HD A, Free from eye’s disease

 

Ajka z Różanej Zagródki

 

NEL AURUM HARD RIVER

 

Nel Aurum Hard River